Vad är mangan bra för? Fördelar och egenskaper!

sdfsdfsd

Mangan som du kan köpa på Snorbilligt.se är ett viktigt mineral för människors hälsa och dess koncentration tenderar att vara huvudsakligen i vävnader som mitokondrier, ben, lever, njurar och bukspottkörtel. Mangan är en komponent som är involverad i metabolismen av aminosyror, lipider och kolhydrater; och därför också vid produktion av energi. På samma sätt ingriper det också i bildandet av bindväv, ben och nervfunktion.

En av de viktigaste egenskaperna hos mangan om du ska köpa mangan på Snorbilligt är att det är nödvändigt för framställning av enzymet superoxiddismutas. Detta enzym har en mycket viktig roll för att neutralisera fria radikaler och skydda mot oxidativ skada. Detta enzym skyddar också celler från inflammation eller toxiner.

Mangan anses vara ett spårmineral, eftersom människokroppen behöver det i få mängder, trots detta uppskattas att en stor majoritet av befolkningen förbrukar för låga mängder av detta mineral. Mangan absorberas i mycket liten andel, det uppskattas att endast 6% av den förbrukade mangan behålls, och dessutom elimineras den snabbt som en skyddsmekanism mot överskott av mangan. Men dagens dieter tenderar att konsumera mycket små mängder mangan, eftersom det huvudsakligen finns i nötter, frön, fullkorn, grönsaker, grönsaker och grönsaker.och den moderna kosten tenderar alltmer att innehålla mindre av dessa livsmedel.

Också källor till mangan är choklad, nötter som vi redan har nämnt, kräftdjur, blötdjur och drycker som te eller kaffe.

Det bör noteras att magnesiumbrist inte är särskilt vanligt, men det är förknippat med problem med tillväxthämning, fertilitetsförändringar, metaboliska eller hudförändringar. Personer med epilepsi, diabetes och osteoporos är mer mottagliga för manganbrist. I flera forskningsstudier har det visat sig att personer med kroniska inflammatoriska sjukdomar, såsom reumatoid artrit, har reducerade nivåer av mangan och symtom kan minskas med tillskott av samma mineral.

Mangan kan tillsättas till livsmedel och kosttillskott, det finns i form av salter som mangankarbonat, mangansulfat eller magnesiumklorid; men man tror att dess större absorption uppnås med kelaterad form som aspartat, pikolinat eller glykonat.
Fördelar med ditt bidrag
Ben och ledsystem.

På grund av dess förhållande till bildandet av ben och bindväv har den använts i produkter för gemensamt skydd. Mangan har använts i kontrollerade studier på postmenopausala kvinnor i kombination med andra mineraler såsom zink eller kalcium för att förbättra bentätheten.

På samma sätt har personer med artrit ofta sina superoxiddismutasnivåer reducerade, och i teorin kan en extra leverans av mangan vara till nytta, även om det finns experimentella data som visar att det kan behandla artros. Däremot finns det en studie som analyserar förbrukningen av mangan i kombination med glukosamin och kondroitin, vilket har visat sig minska smärta.
Skydd mot oxidativ skada.

Mangantillskott ökar nivåerna av superoxiddismutas, så situationer som innebär en hög grad av oxidativ skada som alkoholkonsumtion eller intensiv fysisk träning kan mildra med manganförbrukning.
Glukosmetabolism.

Personer med diabetes har ofta låga nivåer av mangan i kroppen och manganförbrukning har visat sig förbättra glukostoleransen vid typ i-Diabetes.
Andra förmåner.

Studier har föreslagit att mangan kan vara användbart för att bekämpa premenstruellt syndrom, minska humörförändringar eller kramper.
Dos

En konkret dos för manganförbrukning har inte fastställts, men det anses vara tillräckligt intag mellan 2-5 mg mangan per dag.

Kroppens balans av mangan är mycket komplex och påverkas av faktorer som konsumtion av kalcium, järn, fosfor eller fytater. Absorption och utsöndring av mangan regleras av dess konsumtion, ökar dess absorption när det finns brister som anpassningsåtgärd och ökar utsöndringen när konsumtionen är mycket hög, vilket resulterar i komplicerat att kunna göra en allmän rekommendation, eftersom en viss dos kan leda till en positiv balans för vissa människor och för andra att vara otillräcklig på grund av andra faktorer som kan förändra dess absorption eller öka utsöndringen.

Om konsumtionen utförs på tom mage förbättras absorptionen av mangan och förbättras ännu mer om den konsumeras isolerat och inte i kombination med andra mineraler som kalcium eller fosfor.
Försiktighetsåtgärder

Mangan anses vara säker när den konsumeras oralt, på vissa sätt på grund av dess låga absorptionshastighet och höga utsöndringshastighet. Daglig konsumtion på upp till 11 mg per dag anses vara säker. Det är mycket sällsynt att ett överskott av mangan produceras, vanligtvis sker det genom administreringsvägar som parenteral näring eller genom inandning, även om dess överskott har relaterats till förändringar i humör, lärande eller koncentrationsbrist.